سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد داداش پورعمرانی – کارشناس ارشد مهندسی مالی
مهدی خلیلی بندپی – شرکت توزیع برق غرب مازندران
مصطفی سالار – شرکت توزیع برق غرب مازندران

چکیده:

امروزه سلاح رقابتی موثر درعرصه جهانی ابداع روشهای نوین معاملات و پوشش ریسک برای موفقیت بیشتر است معاملات آتی یکی از این روشها است هدف ازبازارهای آتی مهیا نمودن ابزار کنترل ریسک برای سرمایه گذاران و رساندن آنها به اهداف تجاری بهینه است بازار معاملات آتی شرایطیرا مهیا می کنند تاب طور مستمر بتوان عوامل عرضه و تقاضا ودیگر شاخصهای بازار را ارزیابی کرد دراین مقاله ضمن مرور ادبیات برای شناخت بازارهای آتی به بررسی مولفه های اصلی شناخت موانع با تاکید برشبهات شرعی در تسریع تشکیل این بازارها و جلب سرمایه گذاران به منظور تامین مالی پرداخته می شود درادامه این محدودیت ها با کمک تکنیک TOPSIS برای مدیریت بهتر مدیران و تصمیم گیران ارشد رتبه بندی می شود طبق بررسی کتابخانه ای صاحبنظران بازار سرمایه تنوع درابزارهای مالی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کنترل ارز و امنیت اقتصادی سرمایه گذاران را از عوامل رونق بازارهای آتی می دانند.