سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد عابدینی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

آیین نامه بتن ایران آبا و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران محدودیت هایی را برای درصدآرماتورهای طولی ستونها اعمال می نماید براین اساس حداکثر درصد ارماتورهای طولی ستونها در سازه های بتنی با میلگردهای نوع S300, S400 بترتیب ۶ و ۴/۵ درصد و حداقل درصد آرماتورهای طولی ستونها نیز به یک درصد محدود گردیده است حدبالای میزان آرماتور طولی براساس محدود نمودن میزان تراکم آرماتورها درستون همچنین کنترل ترک خوردگی بتن بدست م یاید درحالیکه حد پایین درصدآرماتورستونها براساس کنترل تنش تسلیم فولاد تحت بارهای بهره برداری و جایگزینی سطح موثر کششی بتن جهت کنترل ترک خوردگی محاسبه می گردد دراین مقاله شمن بیان دلایل منطقی برای حد پایین و بالای درصد آرماتورهای طولی ستونها مشخص گردید که این محدودیت های عدد ثابتی مشابه آنچه در آیین نامه ها داده شده نیست و به پارامترهای مختلفی نظیر قطر آرماتور مقاومت فشاری بتن ستونها تنش تسلیم آرماتور و تعداد میلگرد درهر وجه نیز بستگی دارد