سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

چکیده:

با استفاده از ساختار بلور فرتونی دوبعدی به صورت آرایه ای متناوب مثلثی شکل از میله های دی الکتریک و شبیه سازی نشان دادیم که ضریب شکست منفی در بلورهای فرتونی فقط در یک فرکانس خاص نیست، بلکه در یک محدوده ی فرکانسی اتفاق می افتد. در این محدوده ی فرکانسی، ساختار می تواند تصویر سازی انجام دهد. این نتیجه با استفاده از این خاصیت که تصویر سازی زمانی در بلور فرتونی اتفاق می افتد که ضریب شکست منفی باشد، حاصل شد.