مقاله محتوای اطلاعاتی فاصله زمانی معاملات در بورس تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۱۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: محتوای اطلاعاتی فاصله زمانی معاملات در بورس تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزساختار بازار
مقاله فاصله زمانی معاملات
مقاله خودرگرسیو برداری
مقاله حجم معاملات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پویان فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دادبین مارال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد، فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تاثیرگذارند و تاثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد، برای شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک متغیرهای بازدهی و حجم معامله همراه با محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند.