سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد میرزایی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندس یساختارهای نانولیفی
جواد علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساختارهای نانولیفی، دانشگاه صنعتی امی
کمیل نصوری – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مه
احمد موسوی شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی

چکیده:

در حال حاضر به دلیل رشد روز افزون استفاده از وسایل الکترونیکی و ارتباطی محیط اطرافما اکنده ازامواج الکترومغناطیس می باشد. برای جلوگیری از عوارض این اموال نیاز به استفاده از محافظهای امواج الکترومغناطیس احساس میشود دربین روش های مختلف مورد استفاده برای محافظت، کامپوزیت های پلیمری حاوی نانوذرات به دلیل فرایند پذیری بالا جذب در محدوده ی وسیعی از طیف اموال الکترومطناطی ، به صرفه بودن از نظر اقتصادی و غیره بیشتر مورد توجه قرارگرفته است دربین نانوذرات نانولوله های کربنی بدلیل رسانایی الکتریکی، خاصیت نشر میدانی و خواص مغناطیسی انتخاب مناسبی برای محافظت در برابر اموال الکترومغناطیس می باشند که بطور معمول به عنوان پرکننده دربسترهای پلیمری مورد استفاده قرار می گیرد.