سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساختارهای نانولیفی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جواد علیپور – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی
کمیل نصوری – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی
احمد موسوی شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی

چکیده:

در حال حاضر به دلیل رشد روز افزون استفاده از وسایل الکترونیکی و ارتباطی محیط اطراف ما اکنده ازامواج الکترومغناطیس می باشد. برای جلوگیری از عوارض این امواج نیاز به استفاده از ممحافظهای امواج الکترومغناطیس احساس میشود دربین روش های مختلف مورد استفاده برای محافظت، کامپوزیت های پلیمری حاوی نانوذرات به دلیل فرایند پذیری بالا جذب در محدوده ی وسیعی از طیف اموال الکترومطناطی ، به صرفه بودن از نظر اقتصادی و غیره بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. دربین نانوذراب، نانولوله های کربنی بدلیل رسانایی الکتریکی، خاصیت نشر میدانی و خواص مغناطیسی انتخاب مناسبی برای محافظت در برابر اموال الکترومطناطیس می باشند که بطور معمول به عنوان پرکننده دربسترهای پلیمری مورد استفاده قرار می گیرد. کامپوزیت های پلیمری حاوی نانوذراب بیشتر به شکل فیلم مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به نسبت سطح به حجم باج هنگامیکه به صورت نانوالیاف در بیایند خوان محافظتی کن ها بهبود می یابد