سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اسمعیل نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدصادق جوادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احسان رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

این مقاله روش جدیدی را برمبنای ماتریس تلاقی برای محاسبه قیمت حاشیه ای محلی ارایه می کند این روش ابزاری مناسب است که میتواند برای آنالیز کوتاه مدت و بلندمدت سیستم قدرت مخصوصا آنالیز اقتصادی سیستم های قدرت تجدیدساختاریافته استفاده شود به منظور محاسبه LMP ازروش پخش توان بهینه DC ( DCOPF ( استفاده شده است همچنین این روش می تواند به دلیل سرعت و قدرت آن درشبیه سازی بازار و برنامه ریزی نیز استفاده شود برخلاق روشهای ماتریسی قبلی که براساس ادمیتانس بودند و تاحدود زیادی نیز به پیکربندی شبکه وابسته بودند این روش مستقل ازشبکه است که آن را به ابزاری موثر برای معیارهای برنامه ریزی توسعه بلندمدت مبدل نموده است نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش ارایه شده بسیاررضایت بخش بوده و مطابق انتظار است.