سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمداله صالحی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه سادات حجاز –

چکیده:

دراین مقاله چگالی حالت ها و چگالی ابر الکترونی LaGaO3 در فاز ارتورومبیک محاسبه شده است محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل در چارچوب نظریه تابعی چگالی اختلالی براساس موج تخت توسط بسته نرم افزاری Espresso انجام شده است نتایج بدست آمده سازگاری خوبی با دیگر داده دارد