سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمداله صالحی – گروه فیزیک – دانشگاه شهید چمران اهواز
روح اله زارع حسن آباد – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

چکیده:

دراین مقاله ویژگیهای ساختاری ترکیب از جمله ثابت شبکه مدول حجمی و ضریب خطی گرمای ویژه الکترونی در بلور CeSn3 مورد بررسی قرار می گیرد محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامل FP-LAPW و در چارچوب نظریه ی تابعی چگالی DFT و تقریبهای مختلف GGA در حضور و در غیاب برهمکنش اسپین مدار و LDA و با استفاده از نرم افزار WIEN2k صورت گرفته است نتایج بدست آمده سازگاری خوبی با نتایج دیگران دارد.