سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار طاووسی تفرشی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمد میر عالی – کارشناس ارشد سازه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

با توجه به استفاده ی رو به رشد سازه های فضا کار در کشور و مضایای بسیار و غیر قابل انکار آن و همچنین نقش تعیین کننده صرفه ی اقتصادی در مهندسی مطالعه و بررسی جهت بهینه نمودن اینگونه از سازه ها امری مهم و ضروری به نظر می اید. به همین دلیل در این تحقیق سعی بر آن است که بهینه سازی وزنی سازه های فضا کار دو لایه چلیک فاقد ستون پرداخته شود و برای این منظور ۴۵ مدل نمونه با نسبت ارفاع به دهانه ی مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. اندازه ی آلمانها در طول بربر ۲۰۰سانتی متر و در عرض حدود ۲۰۰سانتی متر ( ۲۲۰-۱۸۰) می باشد.اندازه ی المانهای قطری نیز ۲۰۰سانتی متر در نظر گرفته شده است.پس از بارگذاری کامل مدلها، تحلیل و طراحی مدل ها مفروض توسط نرم افزار جامع SAP2000 صورت پذیرفته و این طراحی با تحلیل غیر خطی استادیکی (FUSHOVER) توسط نرم افزار SAP2000 کنترل گردیده است . در نهایت پس از تثبیت طرح تعداد المان ها و وزن هر یک از سازه ها استخراج گردیده استو در غالب جداولی ارایه شده و نسبت ارتفاع به دهانه ی بهینه برای این نوع از سازه های فضا کار بدست امده و بیان شده است.