سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه پیرزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کمال محامدپور – دانشیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شاهرخ مرزبان – PHD دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پس از قرار گرفتن ماهواره ها درمدار تعیین شده سایت زمینی نیازمند ارتباط با آنها جهت دریافت اطلاعات و کنترل آنها می باشد با توجه به اینکه کانالها ی ارتباط ماهواره ای تحت تاثیر شرایط سایه showdoing قرار می گیرند درصورت وجود سیگنال دید مستقیم LOS بین فرستنده و گیرنده شرایط کانال رادیویی خوب بودهو کانال با نویز گوسی سفید جمع شونده AWGN بصورت رایس Rician مدل میگردد ولی درشرایط نامناسب عدم وجود دید مستقیم مدل کانال با توزیع رایلی rayleigh بوده که بدینترتیب با توجه به این شرایط کانال بین این مدلها سوئیچ می شود دراین تحقیق حدود تغییرات احتمالی خطا مورد توجه بوده که با محاسبات به عمل آمده میزانخطای بیت دریافتی بصورت لحظه ای بدست آمده و حدود تغییرات آن مشخص می گردد.