سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
فرامرز خدائیان –
رضوانه یوسفی –
کرامت الله رضایی –

چکیده:

کشور ایران با تولید بیش از ۹۵ درصد زرشک دنیا اولین تولید کننده ی این محصول دردنیا محسوب می شود این محصول حاوی ترکیبات آنتوسیانین و آنتی اکسیدان می باشد در بررسی خواص آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی زرشک فاکتورهای پتانسیل کاهش سنجش خاصیت آنتی اکسیدانی به روش فری تیوسیانات و DPPH خاصیت جذب فلز و خنثی سازی آنیون سوپراکسید مورد سنجش قرار گرفت قدرت کاهندگی و نیز خاصیت آنتی اکسیدانی زرشک با افزایش غلظت افزایش می یابد. میزان خاصیت انتی اکسیدانی به روش فری تیوسیانات درعصاره ی زرشک Berberis vulgaris درغلظت ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰μg/ml به ترتیب ۸۳/۲۲ و ۸۵/۷۰ و ۸۸/۱۰ محاسبه شد فعالیت خنثی سازی آنیون سوپراکسیداز زرشک Berberis vulgaris درغلظت ۱۰۰۰μg/ml و۳۸/۵۶ درصد بدست آمد.