سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا کامگار – دانشجوی دکتری سازه
پیمان رهگذر – دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله یک روش تقریبی جهت محاسبه فرکانس طبیعی سازه های قاب محیطی ارایه می شود مدل تیرتیموشنکو که اثرات تغییر شکلهای برشی و خمشی را درنظر میگیرد جهت مدل نمودن استفاده می شود و به وسیله نوشتن معادلات تعادل نیروهای اعمال شده بریک المان تیرتیرتیموشنکو معادله دیفرانسلی تعادلی دینامیکی سازه بدست می آید که با حل این معادله به وسیله به کاربردن روش جداسازی متغیرها و با فرض ارتعاش هارمونیکی نسبت به زمان معادله دیفرانسیلی فقط تابع مکان بدست آمده که با اعمال شرایط مرزی معادلات مقادیر ویژه درمحدوده های فرکانسی محاسبه میشود مثال عددی ارایه شده آسانی و دقت روش ارایه شده و ناچیز و قابل قبول بودن خطای را نشان میدهد.