سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه روشهای اجزای محدود در فیزیک کاربردی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا معتضدیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
مصطفی محمدرضایی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
فاطمه صداقت جلیل آبادی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
محمد صبائیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده:

در این مقاله توزیع دما در بلور غیرخطی KTP تحت دمش پالس های بسل گاوس به روش عددی تفاضل محدود و بر پایه ی یک – کد دست نویس، محاسبه و با روش عناصر محدود بر پایه ی بسته ی محاسباتی کامسول مالتی فیزیرک مقایسه شده است. کد محاسباتی در محیط فرترن نوشته شد. در این کار بستگی دمایی رسانندگی گرمایی وارد محاسبات شد. همچنین شرایط مرزی همرفت و تابش برای سطوح کریستال در نظر گرفته شد پس از مقایسه ی دو روش، توانایی ها و نقص های هر روش مشخص شد.