سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بنیامین کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه
آرش کیومرثی – استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه اصفهان، اص

چکیده:

در ماشینهای سنکرون مغناطیس دائم سطحی -که امروزه در ساختار خودروهای الکتریکی و هیبریدی مورد استفاده قرار میگیرند- محاسبه گشتاور خزشی یکی از عوامل مهم برای تحقیق پیرآمون عملکرد این ماشینها است. در این مقاله یک روش تحلیلی برای محاسبهی گشتاور خزشی در موتورهای سنکرون مغناطیس دائم سطحی مورد استفاده قرار میگیرد و نتایج بدستآمده با نتایج حاصل از روش اجزاء محدود مقایسه میگردد. محاسبه گشتاور خزشی مبتنی بر روش انرژی مغناطیسی ذخیره شده در فاصله هوایی است. در این مقاله گشتاور خزشی تولید شده در چندین ماشین مختلف محاسبه شده است، و با توجه به نتایج بدست آمده؛ مشاهده میگردد که محاسبه گشتاور خزشی بر اساس روش انرژی دارای شکل موج مشابه در مقایسه با روش اجزاء محدود میباشد ولی در مقدار دامنه اختلاف دارد. و در نهایت از این روش برای طراحی پارامترها و بهینهسازی یک موتور سنکرون مغناطیس دائم سطحی طراحی شده استفاده شده است