سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدامیر حسینی – دانشگاه شهید بهشتی تهران
سحر نوری – پژوهشگاه هوافضا تهران
علیرضا طلوعی – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

دراین مقاله نرخ انتقال حرارت در حالت جریان آرام و مغشوش مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است برای حل نرخ انتقال حرارت احتیاج به حل جریان پیرامون دماغه پخ اجسام بازگشت به جو درمسیر جریانهای مختلف می باشد برای حل جریان ابتدا جریان را غیرلزج فرض نموده و آن را پیرامون بدنه دررژیم ماورا محاسبه می نماییم جریان غیرلزج دراین مقاله با استفاده از روش تقریب مهندسی معکوس محاسبه شدها ست و برای ساده سازی معادلات مومنتم با معادله تقریب فشار مرتبه دوم مزلن جایگزین شده است با محاسبه خواص جریان نرخ انتقال حرارت با استفاده از معادلات انتگرال زوبی Zoby بدست می آید با مقایسه نتایج بدست آمده از این روش با دیگر روشهای عدید نتایج بسیار خوبی قابل مشاهده است.