سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان خامه چی – دکتری هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد ابراهیمی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابراهیم شامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدوحید یثربی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پارامتر اساسی در طراحی یک پروژه تزریق گاز امتزاجی تعیین کمترین فشار امتزاجی MMP می باشد MMP را در ازمایشگاه می توان از طریق دستگاه لوله قلمی دستگاه بالا برنده حباب و سلولهای اختلاط بدست اورد که این روشها پرهزینه و وقت گیر می باشد به همیندلیل به یک روش جهت تخمین سریع MMP با دقت قابل قبول نیاز می باشد دراین مقاله یک رابطه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و دو مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی MMP ارایه می شود که در مدل اول شبکه توسط الگوریتم BP و در دیگری به وسیله الگوریتم PSO شبکه اموزش داده می شود. دراین رابطه و مدلها پارامترهای ورودی دمای مخزن وزن مولکولی C+5 درصد مولی اجزای فرار و اجزای میانی در نظر گرفته شده است نتایج این مقاله دربرابر داده های ازمایشگاه اعتبارسنجی و درنهایت با نتایج مدلهای مرسوم مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که رابطه تولید شده به وسیله الگوریتم ژنتیک و شبکه اموزش داده شده با الگوریتم BP نتایج دقیق تر را نسبت به روشهای قبلی ارایه می دهند.