سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شهرکی قدیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
علی پایان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محمدحسن بهزادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین مقاله روشی برای محاسبه کارایی نسبی درتحلیل پوششی داده ها با واحدها یتصمیم گیرنده دو مولفه ای درحالت بازده به مقیاس ثابت ارایه میگردد تاکنون روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد واحدها یدو مولفه ای درحالت بازده به مقیاس ثابت ارایه شده است که هیچ یک از این روشها برای بدست آوردن کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده را تضمین نمی کند عدم محاسبه کارایی نسبی مشکلات اساسی را درانالیز واحدهای تصمیم گیرنده ایجاد می کند که از آن جمله میتوان به عدم تولید مرز کارایی و لذا عدم ارایه واحدهای الگو برای واحدهای ناکارا اشاره کرد دراین مقالهیکی از روشهای پرکاربرد ارایه شده به ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده دو مولفه ای به گونه ای اصلاح خواهد شد که این واحدها را براساس کارایی نسبی مقایسه کند.