سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسترن رخشان – کارشناس ارشد مهندسی سازه
جلال اکبری – استادیار دانشگاه ملایر
علیرضا باقریه – استادیار دانشگاه ملایر

چکیده:

از آنجا که مدلسازی عددی پیچش کاری دشوار است روابطی درایین نامه های کشورهای مختلف برای تخمین ظرفیت پیچشی پیشنهاد شده است هدف این تحقیق بررسی دقت و کفایت روابط آیین نامه ای پیشنهاد شده برای پیچش تیرهای بتنی مستطیلی است این مهم با ایجاد یک شبکه عصبی مصنوعی محقق خواهد شد که آموزش شبکه عصبی با داده های ازمایشگاهی انجام می پذیرد نمونه های درنظر گرفته شده برای تیرهای بتنی مسلح مستطیلی توپر می باشند که تحت پیچش خالص بوده و هیچکدام از آنها از نوع تیرعمیق نمی با شند ۷۶ داده آزمایشگاهی برای آموزش شبکه درنظر گرفته شده است داده ها به سه دسته آموزش آزمایش و راستی آزمایی تقسیم شده اندو از دو نوع شبکه پرسپترون سه لایه با الگوریتم پس انتشار خطا و شبکه رگرسیون تعمیم یافته برای آموزش استفاده می کنیم پارامترهای ورودی شبکه شامل ۱۲ ورودی از جمله ابعاد تیر فاصله مرکز به مرکز خاموتها مقاومت فشاری بتن فاصله بین خاموتها تنش تسلیم خاموت سطح مقطع یک شاخه از خاموت سطح مقطع آرماتورهای طولی پیچشی تنش جاری شدن فولاد ردصد فولادخاموت و آرماتورهای طولی است درنهایت پارامتر خروجی مدل مقاومت پیچشی تیر می باشد.