سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم احمدی – دانشجوی دکتری سازه های آبی
سیده فاطمه مهدوی سعیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سرریز نیلوفری عبارت است از سرریز جداگانه ای که م یتواند جایگزین سرریز جانبی گردد و از یک تاج بتنی دایره ای تشکیل می گردد که جریان را به یک محور مایل به قائم هدایت می نماید محور ذکر شده به یک تونل با شیب کم متصل است اتصالم حور با تونل توسط انحنایی با شعاع بزرگ انجام می شود این نوع سرریز در جایی که از تونل جهت انحراف آب استفاده می شود بسیار اقتصادی خواهد بود این سرریز با ساختار شیپوری شکل مستقل از بدنه سد م یباشد و با وجود همه مزیت هایش درهدهای بالاتر از هد طراحی دچار مشکلاتی از قبیل تشکیل گرداب و متعاقبا لرزش در سازه و ایجاد فشارهای منفی می گردد دراین مقاله پارامترهای هیدرولیکی جریان نظیر ضریب دبی پرفیل سطح اب و توزیع فشار را برای هدهای متفاوت محاسبه و نتایج حاصل نشان دهنده این است که تغییرات پارامترهای جریان با کوچکترین تغییر در هد اتفاق می افتد.