مقاله محاسبه و مقایسه متغیرهای احتراق و شاخص های عملکرد موتورهای دیزل با سوخت جایگزین بیو دیزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: محاسبه و مقایسه متغیرهای احتراق و شاخص های عملکرد موتورهای دیزل با سوخت جایگزین بیو دیزل
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیودیزل
مقاله B100 ،B20
مقاله متغیرهای احتراق
مقاله تغییر و تبدیل استری
مقاله شاخص های عملکرد موتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمیان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عتابی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: قاهری شاهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روغن های گیاهی می توانند برای تولید ترکیبات شیمیایی که استر خوانده می شوند، با یک الکل (معمولا متانول) ترکیب شوند. در صورتی که این استرها به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرند، بیو دیزل نامیده می شوند. این سوخت قابل تجزیه بیولوژیکی است و هنگامی که به عنوان یک جزء ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد، نیازمند انجام حداقل تغییرات در موتور است.
نتایج محاسبات برای شاخص های تاثیرگذار بر نحوه احتراق سوخت نشان می دهد که ارزش حرارتی خالص برای ترکیب ۲۰% بیودیزل و ۸۰% دیزل (B20) به میزان ۱۸۵۷۷ Btu/lb و برای سوخت دیزل به میزان ۱۹۱۵۹ Btu/lb می باشد. همچنین مقادیر دمای آدیاباتیک شعله سوخت به میزان ۳۸۹۹oF برای B20 و ۳۸۷۹oF برای سوخت دیزل محاسبه گردیده است.
در بررسی شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد موتورهای دیزل با معرفی و محاسبه مقادیر بازده حرارتی موتور مدل با سوخت بیو دیزل و سوخت دیزل مقادیر مشابه ۴۱% حاصل شد. همچنین توان اندیکه موتور مدل با سوخت دیزل به میزان ۷۸٫۲ KW و برای سوخت بیودیزل ۷۵٫۷ KW محاسبه شده است. بازده حجمی موتور دیزل نیز به عنوان سومین پارامتر تاثیرگذار بر روی عملکرد موتور معرفی شد و مقادیر آن ۸۳% برای موتور با سوخت B20 و %۸۰ برای سوخت دیزل محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان دهنده تفاوت های بسیار جزئی در مقادیر شاخص های احتراق و عملکردی موتور برای دو سوخت یاد شده بوده و سوخت تجدید پذیر بیودیزل را با توجه به الزامات زیست محیطی و روند کاهش ذخایر فسیلی به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه ها برای جایگزینی سوخت دیزل مورد توجه قرار می دهد.