سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه تقویت کننده های فیبرنوری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه فیروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
غلامرضا عبائیانی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
محمود نیکوفرد – دانشگاه کاشان

چکیده:

دراین مقاله رفتارحسگر مبتنی بررزونانس پلاسمون سطحی بصورت تئوری به ازای ضخامت های مختلف جنس و نوع لایه فلزی ارزیابی می شود نتایج نشان میدهد که رفتار حسگر مبتنی بر SPR وابستگی شدیدی به ضخامت فلز دارد علاوه براین برای اینکه تحریک پلاسمون سطحی حسگر درناحیه مرئی رخ دهد باید ضخامت لایه فلزی حدود ۴۰ نانومتر درنظر گرفته شود به منظور افزایش کارایی عملکرد حسگرهایی با لایه فلزی دوگانه مورد بررسی قرارگرفت و اثرلایه محافظ جهت جلوگیری ازاکسیداسیون فلزات ناپایدار ارزیابی شد و مشخص گردید که بکارگیری لایه فلزی دوگانه منجر به افزایش دقت می شود.