سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم محبوب پور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس

چکیده:

درحالیکه اندازه گیری برخی خواص ماننددانسیته ارزان قیمت و ساده است اندازه گیری خواصی چون ویسکوزیته گران قیمت و وقت گیر است لذا محققان به دنبال ارائه روابطی جهت تخمین ویسکوزیته بوده اند دراین مقاله از داده های تجربی فشار، دما و ویسکوزیته برای گازهای خالص پنتان در رنج دمای کاهیده بیشتر از یک و فشار کاهیده بین ۰/۲ تا ۲۰ ا ستفاده شده و مقدار ویسکوزیته تجربی با مقادیر حاصل از مدلهای مربوط به ویسکوزیته گازهای چگال مقایسه و دقت روابط تعیین گردید و نهایتا بهترین مدل معرفی شد.