سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا طاهری – استادیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد تهران واحد
سید بهمن خبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایرا
جعفر رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایرا
محسن زیرراهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف،تهر

چکیده:

اندازه گیری ویسکوزیته سیالات در نقاط بحرانی دشوار است؛ به همین دلیل داده های آزمایشگاهی و تجربی بسیار کمی برای آن وجود دارد. یکی از این تئوری ها که از نظر انجام محاسبات ساده می باشد و اخیرا توسط محققان ارائه شد، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. ویسکوزیته بحرانی برخی از مواد به کمک این تئوری محاسبه شده و با داده های بدست آمده از یک تئوری معروف دیگر و نیز آزمایش های تجربی بدست آمده از منابع مقایسه می شوند. این مقایسه نشان میدهد این تئوری در اغلب موارد نتایج رضایت بخشی میدهد.