سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل آیتی – دکترای حمل و نقل، استاد راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
فرامرز قدیریان – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
محمد رحیم هلاکو – کارشناس ارشد مدیریت پروژه – معاونت راهسازی اداره کل راه و ترابری استان
نازیلا مازندرانی – کارشناس شهرسازی- مهندسین مشاور گذرگاههای شرق، ایران

چکیده:

در تصادفات ترافیکی که شامل آسیب دیدگی اشخاص، وسیله نقلیه، طبیعت و …. می باشد، منابع اقتصادی نابود شده و میزان دستیابی به این منابع کاهش می یابد. کار بر روی پیشرفت ایمنی بر طبق ضابطه های اقتصادی می تواند تا موثرترین حد ممکن ارتقا، یابد. بطورکلی هدف اصلی در ارزیابی پروژههای حمل ونقل رسیدن به یکراه حل بهینه از استفاده پربازگشت مفید و موثر از منابع اقتصادی محدود و کمیاب می باشد. بدین منظور در این مقاله سعی شده است که پساز تعیین یک مدل مناسب جهت پیش بینی تصادفات خسارتی در جاده های برون شهری استان گلستان براساس اطلاعات سال های قبل، تعدادتصادفات خسارتی را در سال ۱۳۸۷ و بهمین صورت برای سال های بعد از ۱۳۸۷ مورد محاسبه قرار داده سپس با استفاده از مطالعات میدانی به ارزیابی هزینه یک تصادف خساتی برای شاخص های سال ۱۳۸۷پرداخته شده است. آمار و اطلاعات تصادفات در این تحقیق بر اساس فرم های پلیس و منتشره از سوی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ، سازمان حمل و نقل و پزشکی قانونی کشور می باشد. اکنوناین تحقیق به متولیان بخشایمنی کشور این اجازه را می دهد که با شناسایی هزینه های متحمله در بخش تصادفات خسارتی به ارزیابی میزان فوائد اجرای یکپروژه بپردازند.