سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرام دانشگر – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده انرژی شریف
امیر حسین فاکهی خراسانی –
گلنوش رحیم زاده –

چکیده:

مقاله پیش رو نگاهی دارد به قیمت برق در نواحی باری (ساعات پر باری و کم باری) و محاسبه آن از طریق اجرای نرم افزار مدل سیستمهای انرژی ۱٫ گرچه تاکنون روشهای زیادی برای بدست آوردن هزینه تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در زمانهای مختلف شبانه روز پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است و نیز همواره عوامل برونزای بسیاری همچون ملاحضات سیاسی و اجتماعی در تعیین تعرفه برق در نواحی مختلف تاثیر بسزایی داشته است ولی در رویکرد پیش رو سعی شده هزینه واقعی تحویل هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در زمانهای پر باری و کم باری در حضور دیگر حاملهای انرژی از مرحله استخراج، فرآورش، تبدیل و انتقال تا مصرف کننده نهایی ۲ مورد محاسبه قرار گیرد. در ادامه به بررسی اثر اعمال نرخ چند تعرفه ای در جبران هزینه های انجام گرفته توسط سیستم انرژی به ازای تحویل یک کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی در منطقه خاص و ناحیه باری مشخص پرداخته خواهد شد و بطریق برآورد کشش قیمتی انرژی الکتریکی، میزان تغییر در تقاضای برق در ساعت پرباری بعلت اعمال نرخ واقعی آن بررسی می شود. در نهایت بکمک مدل نشان داده می شود که پیک سایی چگونه و به چه اندازه در کاهش هزینه های کل سیستم موثر واقع می شود.