سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره سلیمیان – پژوهشگاه نیرو،
مرجان کردبچه – پژوهشگاه نیرو،
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو،
مهدی صادقی شاهدانی – دانشکده علوم اقتصادی

چکیده:

اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها مستلزم انجام اقدامات معین و گسترده ای است . استخراج هزینه واقعی عرضه کالا وخدمات مورد نظر، اولین و شاید مهم ترین اقدام در این زمینه محسوب میگردد. انجام این کار میتواند موجب شفاف شدن تصویر مقدار کل یارانه ها گردد. در این راستا برق یکی ازکالاهایی است که مشمول طرح آزادسازی قیمتها در طرح تحول شده است. مقرر گردیده که قیمتهای برق تا سال ۹۳یعنی تا پایان طرح به ۱۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت افزایش یابد و نحوه این افزایش نیز بصورت دستوری از سوی مراجع ذیربط مشخص خواهد شد [ ۶]. عمده هزینه تمام شده برق در بخش تولید ناشی از هزینه های تبدیل انرژی ١ وسوخت می باشد. به طور معمول، برای محاسبه هزینه تبدیل انرژی، مجموع هزینههای سرمایهگذاری و بهره برداری بخش تولید را ملحوظ می نمایند . در اثر اجرای طرح تحول وافزایش قیمت انواع سوختها و برق و با توجه به تاثیر این طرح بر زیر بخشهای مختلف اقتصادی ، این اقدام سبب افزایش قیمت اقلام سرمایه گذاری و بهره برداری دخیل درتولید برق شده و لذا هزینه تولید برق را به بیش از قیمت دستوری مشخص شده در طرح تحول افزایش خواهد داد. دراین مقاله سعی شده ضمن بررسی ابعاد مختلف طرح تحول وبا استفاده از رویکرد داده – ستانده، اثرات افزایش قیمت سوخت و برق بر هزینه نهایی برق برای سه نوع نیروگاه گازی، سیکل ترکیبی و بخاری در سناریوهای مختلف موردارزیابی قرار گیرد.