مقاله محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت
مقاله هزینه آموزش دانشجو
مقاله تحلیل هزینه
مقاله مرکز فعالیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زکی زاده محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخانی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم وجود اطلاعات علمی مناسب در مورد بهای تمام شده و خدمات ارایه شده به واحدهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین به مرور زمان کاهش دانشجو و افزایش هزینه ها، تداوم فعالیت و مدیریت این واحدها را تهدید می کند از طرفی دانشجویان باید بابت تحصیل در این واحدها شهریه پرداخت نمایند که با وجود چنین شرایطی دانشجو ترجیج می دهد در مجموعه هایی تحصیل نماید که دارای کیفیت ارائه خدمات بالایی باشد بنابراین طراحی و پیاده سازی یک سیستم هزینه یابی مناسب جهت آگاهی از قیمت تمام شده هزینه های فعالیت انجام شده و خدمات ارائه شده و تلاش جهت کاهش هزینه های غیرضرور و افزایش کیفیت خدمات ضروری و لازم الاجرا برای مدیران این مجموعه های آموزشی، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف معرفی یک سیستم هزینه یابی مناسب جهت تخصیص منابع حاصل از شهریه دانشجویان و آگاهی از هزینه های واقعی اطلاعات مناسبی را در اختیار مدیران این واحدهای آموزشی قرار می دهد.
در این مطالعه هزینه های صورت گرفته در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی ۸۹ – ۹۰ مورد تحلیل قرار گرفته و هزینه تمام شده ارایه واحدهای درسی و آموزش دانشجودر مقطع تحصیلی کارشناسی طی یک سال محاسبه شده است روش مورد استفاده هزینه بر مبنای فعالیت می باشد که در آن پس از تجزیه و تحیلیل فرایند و فعالیت واحدهای اداری و آموزشی دانشکده در سه گروه مرکز فعالیت عمومی، میانی و اصلی طبقه بندی شده و هزینه های صورت گرفته با استفاده از مبناهای مناسب بین واحدهای مختلف و نهایتا بین دانشجویان توزیع شده است. رویکرد تسهیم هزینه های عمومی یکطرفه بوده و محاسبات از طریق نرم افزار اکسل ۲۰۰۷ صورت گرفته است و بابت کنترل دقت و محاسبات از تراز سالیانه دانشگاه آزاد اسلامی استفاده شده است.
پس از انجام محاسبات نهایی هزینه تمام شده آموزش یک دانشجوی رشته کارشناسی در دانشکده علوم انسانی در مدل اول ۶۷۵۴۷۶۶ ریال و هزینه تمام شده آموزش در مدل دوم ۷۸۳۵۱۸۸ ریال در سال تحصیلی ۸۹ – ۹۰ محاسبه شده است.
بررسی اطلاعات مالی دانشکده علوم انسانی نشان می دهد در سال های اخیر به علت عدم استقبال رشته های ارائه شده در این دانشکده توسط دانشجویان در موقع انتخاب رشته و ادامه تحصیل با افت تعداد دانشجویان که منبع اصلی درآمدهای دانشگاه و پرداخت هزینه های جاری می باشد، باعث شده است هزینه های سرمایه گذاری های اولیه از قبیل احداث دانشکده مجزا، انتخاب اساتید هیات علمی دارای مرتبه علمی بالا جهت تدریس به دانشجویان مربوطه در این مقطع تحصیلی در سال های جاری نسبت به درآمدهای بدست آمده از محل شهریه دانشجویان بیشتر از سنوات گذشته باشد. از محدودیت های پژوهشی می توان به عدم دسترسی به اطلاعات مناسب و دقیق در مورد بعضی از هزینه های که به صورت عمومی از قبیل کتابخانه، خوابگاه و سلف سریس که برای کلیه دانشجویان مصرف می گردد و برآورد تقریبی استفاده دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم انسانی از این محل های هزینه نام برد.