سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معصومه فقیهی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دیوارهای حائل از سازه هایی هستند که به دلیل اندرکنش با خاک از مسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک می باشند در ابتدا طراحی این سازه ها تنها در مواجهه با بارهای استاتیکی مورد بررسی قرار میگرفت که برای نمونه می توان با تئوری های کولمب ۱۷۷۶ و رانکین ۱۸۵۷ که تئوری های معمول در محاسبه فشار وارد بر دیوارهای حائل می باشند اشاره نمود اولین مطالعات در مورد اثر نیروی لرزه ای جانبی روی دیوار حائل توسط اکابه ۱۹۲۴ و مونونوبه وماتسو ۱۹۲۹ انجام شد این روش شبه استاتیکی که توسط روش کولمب با درنظر گرفتن نیروهای لرزه ای است به روش مونونوبه اکابه مشهور است هرچندجایگزینی تاثیر مختلط گذرا و دینامیکی نیروهای زلزله توسط شتابهای شبه استاتیکی امری غیرمنطقی به نظر می رسد استفاده از این روشها به علت سادگی ان همیشه مرسوم بوده است.