سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عباس ابراهیمی – دانشجوی دکترا هوافضا
پویان جابری رضائیه – کارشناس ارشد هوافضا
امیرمحمد شیرازی –
کریم مظاهری –

چکیده:

درحرکت بال زدن توسط بالهای انعطاف پذیر یک پرنده ی مکانیکی بالزن نیروهای دینامیکی تولید می شود این نیروهای ناپایا ترکیبی از نیروهای ایرودینامیکی و اینرسی هستند که باعث تغییر شکل آیروالاستیک بال می شوند دراین مقاله با معرفی یک چیدمان آزمایش و نرم افزاری نوشته شده برای پردازش تصاویر حرکت بال درحین بال زدن روشی برای اندازه گیری تجربی تغییر شکلهای خمشی و همچنین جابجایی زاویه ای ریشه ای بال در حرکت بال زدن ارایه شده است به کمک نتایج بدست آمده سرعت زاویه ای و شتاب زاویه ای ریشه بال و همچنین تغییرشکل نسبی هرنقطه دلخواه از بال قابل تخمین است از نتایج سینماتیکی تجربی بدست آمده برای محاسبه نیروهای آیرودینامیکی بال زدن به روش نواری استفاده شده است.