سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده رضوان مستطابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد سروش – دکتری تخصصی الکترونیک

چکیده:

دراین مقاله نشان میدهیم که نویز اضافی آشکارساز اطلاعات نوری را می توان با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه پیش بینی کرد ابتدا با استفاده از روش MOCVD یک اشکارساز نوری بهمنی با ناحیه جذب GaN و ناحیه تکثیر Al0.8Ga0.2N را میسازیم با توجه به شکاف انرژی این دو ناحیه از یک ناحیه تطبیقی با ده لایه بین انها استفاده می کنیم نویز اضافی افزاره را به ازای بهره های ۲۰ و ۴۰ اندازه میگیریم و به عنوان داده خروجی شبکه ثبت می کنیم طوی لایه های تطبیقی را به عنوان پارامترهای ورودی شبکه درنظر میگیریم پس از اموزش شبکه کمترین خطای سری ازمون ۰/۲۴۳ بدست آمد و شبکه پیش بینی نویز اضافی افزاره را با دقت قابل قبولی ارایه داد