مقاله محاسبه نمودار زمان – مساحت حوضه های آبخیز با استفاده از آب نگار واحد لحظه ای ناش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: محاسبه نمودار زمان – مساحت حوضه های آبخیز با استفاده از آب نگار واحد لحظه ای ناش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان – مساحت
مقاله آب نگار واحد لحظه ای
مقاله شبیه ناش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواری تورج
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزپور شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: جامیشی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش بینی رواناب حوضه های فاقد آمار جهت طراحی سازه های هیدرولیکی بسیار اهمیت دارد. شبیه های بارندگی رواناب مانند کلارک و روش آب نگار زمان – مساحت نیازمند نمودار زمان – مساحت حوضه های آبخیز می باشند. در این تحقیق روشی جدید برای محاسبه نمودار زمان – مساحت حوضه ها با استفاده از شبیه های آب نگار واحد لحظه ای ارائه شده است. در این تحقیق از روش آب نگار واحد لحظه ای ناش استفاده گردید. روش زمان – مساحت ناش محاسبه شده با معادله زمان – مساحت ارائه شده به وسیله سازمان USACE (1990) مقایسه شد و مقادیر n=4.7 و  k=tc/7.4به عنوان فراسنجهای شبیه ناش برای حوضه های فاقد آمار پیشنهاد گردید. جهت صحت سنجی روش، اطلاعات مربوط به نمودار زمان – مساحت حوضه های کسیلیان و جعفرآباد در ایران، و آجای و گودآوری در هندوستان با نتایج به دست آمده در این تحقیق مقایسه گردیدند. نمودارهای زمان – مساحت محاسبه شده برای حوضه کسیلیان و آجای با استفاده از شبیه کلارک به آب نگار رواناب مستقیم تبدیل گردیده و نتایج آنها با رواناب مشاهداتی مقایسه شدند. مقادیر متوسط ضریب کارایی نمودار محاسباتی در حوضه های آجای و گود آوری ۰٫۹۶، و برای حوضه های کسیلیان و جعفرآباد ۰٫۷۸ به دست آمدند. خطای اوج رواناب برای حوضه کسیلیان بین ۱۴ تا ۲۲ درصد، و برای حوضه آجای ۴ تا ۱۷٫۵ درصد محاسبه گردید، که مقادیر قابل قبولی به شمار می روند.