سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل شریفی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید غیاث – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمدرضا مقبلی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

محاسبات تعیین نقاط تعادلی فازی در محلول های پلیمری در فرآیندهای تولید این مواد بسیار با اهمییت خواهد بود. این محاسبات برمبنای تعیین پتانسیل های شیمیایی و در نظر گرفتن پارامتر برهم کنش بصورت تابعی از دما و غلظت انجام می پذیرد. حل همزمان معادلات با روش های عددی وقت گیر و همگرایی را بدون شرط ضمانت نمی کند. در این مقاله برای حل همزمان معادلات از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات استفاده شده است. تابع هدف بصورت حداقل کردن تفاوت پتانسیل شیمیایی هر ماده در دو فاز تعریف شده است. دیاگرام فازی برای سیستم دو جزئی پلیمر- حلال در دو جرم ملکولی متفاوت محاسبه شده و نتایج بدست آمده نشان می دهد که تطابق خوبی بین نتایج تجربی و نتایج بدست آمده توسط الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات وجود دارد