سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید پارساخانقاه – دانشگاه آقاد اسلامی واحد تبریز – کیلومتر ۲ جاده تبریز تهران
امیرحسین دائی سرخابی –
محمد زهساز – دانشگاه تبریز – بلوار ۲۹ بهمن

چکیده:

نسبت پواسون یک ویژگی مهم و اساسی جامدات الاستیک است که در تحلیل مسائل تماسی بمنظور محاسبه تنش ها و تغییر شکل های الاستیک استفاده می شود. روش های متفاوتی برای اندازه گیری این ویژگی وجود دارد که عمدتاً بر اساس روش های تماسی از جملهاستفاده از کرنش سنج ها می باشند. محدودیت های موجود در این روشها و دقت پایین آنها همیشه به عنوان ضعف اندازه گیری نسبت پواسون مطرح می باشد. لذا در این تحقیق با ارائه روشی غیر تماسی اقدام به محاسبه نسبت پواسون شده است. اساس این روش، استفاده از پردازش تصویر و بکارگیری یک الگوریتم خاص با نام همبستگی تصاویر دیجیتال می باشد. این الگوریتم که در محیط نرم افزار متلب به کار برده می شود،با تجزیه و تحلیل تصویرهای گرفته شده از نمونه آزمایش کشش می تواند تغییر ابعاد نمونه را در حین آزمایش کشش تشخیص و ثبت نموده و سپس اقدام به محاسبه نسبت پواسون نماید