سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین خورشید – دانشجوی آارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
کمال گنجعلی پور – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مهاب قدس
حسین الماسی کیا – دانشجوی آارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در چند سال اخیر برای رفع بحران و پیشگیری از آمبود آب پروژه های وسیعی طراحی و در حال اجرا هستند. از جمله این طرح ها می توان به پروژه تونل بلند زاگرس اشاره آرد. این تونل که دارای طولی نزدیک به ۴٨ کیلومتر از مجاورت روستای هیروی تا مجاورت ازگله میباشد بخشی از طرح انتقال آب به دشتهای گرمسیری غرب آشور است. لازم به ذکر است که این بررسی در قطعه ١- الف صورت پذیرفته است. قطعه یک (الف) این تونل دارای طول تقریبی ١۴ آیلومتر می باشد و توسط ماشین حفاری تمام مقطع با سپر دوتایی(مدل ۳۵۷ S ) حفاری گردبده است. با توجه به نقش ابزار برش در عملکرد فعالیت های اجرایی حفر تونل، در این مقاله به محاسبه عمر مفید ابزار برش با استفاده از مدل دانشگاه معدنکاری آلرادو CSM پرداخته شده است که نتایج بیانگر اینست که با افزایش درصد رس و شیل در نهشتههای آهکی، نرخ مصرف دیسکبرشی کاهش مییابد.