سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرضا مصطفی نژاد موسوی – شرکت مدیریت تولید برق نکا

چکیده:

بالا بودن میزان مصرف انرژی در کشور و روند رو به رشد آن موجب گردید تا اقدامات لازم جهت کاهش این رشد مصرف صورت گیرد. بررسی ها نشان می دهد انرژی بر بودن کارخانجات و صنایع کشور و همچنین بالابودنمصرف انرژی تجهیزات برقی مورد استفاده در کشور ،بالا بودن تلفات انرژی الکتریکی در خطوط انتقال و توزیع برق، عدم توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی و همچنین پائین بودن قیمت حاملهای انرژی دلائل عمده بالا بودن مصرف انرژی در کشور می باشند . به موازات برخی اقدامات جهت کاهش رشد مصرف انرژی در کشور، از جمله انجام ممیزی انرژی صنایع،اشاعه فرهنگ اصلاح الگوی مصرف انرژی، بهینه سازی کارخانجات و صنایع انرژی بر، آزاد سازی تدریجی قیمت حاملهای انرژی نیزدر قالب طرح هدفمندسازی پرداخت یارانه ها در آذر ماه سال ۸۹ در کشور به اجراء گذاشته شد .در این مقاله با بررسی میزان متوسط پیک مصرف انرژی الکتریکی ماهانه ماههای تیر سالهای ۸۷ ،۸۸ و ۸۹ و مقایسه آن با متوسط مصرف پیک تیر ماه ۹۰ ، میزان تأثیر اجراء این قانون در کاهش مصرف انرژی الکتریکی کشور بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد بعد از اجراء قانون، علاوه بر جلوگیری از رشد مصرف سالانه برق در کشور، روند مصرف برق در کشور کاهش پیدا کرده است.