سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیحه علیزاده فرخد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه چوب و کاغذ
محراب مدهوشی – دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ریحانه انصاری – دانش اموخته کارشناسی

چکیده:

دراین تحقیق تلاش گردیده است که میزان تابش خالص خورشیدی در ده شهر ایران با پراکنش متناسب جغرافیایی محاسبه گردد از آنجایی که انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی پاک و قابل دسترسی است بتوان از آن در امورمختلف بخصوص در احداث نیروگاه ها کوره های خورشیدی چوبخشک کنی و نیز در امر خشک کردن چوب در هوای آزاد استفاده کرد با استفاده از اطلاعات موجود درمنابع و سایتهای هواشناسی ابتدا میزان ساعات آفتابی ده شهر مورد مطالعه طی ۵۰ سال گذشته برآورد گردید و با استفاده از فرمولهای مرتبط میزان تابش خورشیدی Rn دراین ده شهر محاسبه شد نتایج نشان میدهد که بیشترین و کمترین میزان تابش خالص خورشیدی سالانه به ترتیب مربوط به شهرهای بندرعباس با مقدار ۵۹/۰۳ و گرگان با مقدار ۳۹/۱۹ می باشد.