سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیام احمدوند – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تهران
مرجان رامین – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تهران
مجتبی زالی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تهران
حمیدرضا شایق بروجنی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق و کامپیوتر، تهران

چکیده:

این مقاله، یک فرآیند پردازش تصویر در تصاویر پزشکی را معرفی می کند. به این منظور میزان اتصال آنتی بادی به آنتی ژن های بیان شده در سلول های سرطانی اندازه گرفته شد. در این کار از مولفه های آماری برای ارتقای کیفیت تصویر استفاده و نزدیکترین همسایه برای کلاس بندی در فضای رنگ L*a*b در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن یک حد آستانه در نقاطی بر روی محیط هر سلول، میزان اتصال آنتی بادی مستقل از اندازه سلول محاسبه شده است. به کارگیری روش ارائه شده منجر به افزایش سرعت به دست آوردن بیان آنتی ژن ها شده و در درمان سرطان مؤثر است. روش پیشنهادی برروی تصاویر جمع آوری شده از پژوهشکده ابن سینا پیاده شده است که می تواند به عنوان یک داده محک مورد استفاده قرار گیرد. نتایج آزمایش ها برروی تصاویرICC (ImmunoCytoChemical)، صحت عملکرد روش پیشنهاد شده را نشان می دهد.