سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
امید نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در دنیای امروز استفاده از انرژیهای تجدید پذیر به عنوان جایگزینی برای انرژیهای فسیلی مورد توجه قرار گرفته است. در این بین، انرژی خورشیدی که بشر از دیر باز در شکلهای مختلف از آن استفاده میکرد، مورد بررسی بیشتری قرار گرفته است. روشهای سریع و آسان برای بدست آوردن عملکرد دمایی میانگین ماهانه برای طراحی سیستمهای خورشیدی امروزه بسیار مورد نیاز است.همه روشهای طراحی سیستم خورشیدی نیاز به داده ورودی متوسط ماهانه تابش روزانه جذب شده بر واحدسطح دارد.برای بدست آوردن به زاویه میانگین تابش مستقیم θb نیاز است. هدف این پژوهش بدست آوردنθb برای ماههای شمسی و با روشی آسان است. بدین منظور کدی به زبان متلب نوشته شد و صحت آن توسط نتایج ارائه شده توسط کلین بررسی شد