سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه راجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال

چکیده:

در این مقاله ابتدا معادلات دو بعدی نشان دهنده نفوذ باران در خاک ارائه میشود و سپس محاسبه مکش خاک به هنگام بارندگی و پس از آندر نمونهای از خاک توسط مدل عددی اختلاف محدود دو بعدی انجام میگیرد. برنامه نویسی مدل در نرمافزار متلب صورت گرفته است. این روش مقدار مکش خاک را در نقاط مختلف حین بارندگی و پس از آن تخمین م یزند. نتایج ب هدست آمده با نتایج آزمایشگاهی نمونه خاک مورد نظر قابل مقایسه است که به کمک آن میتوان میزان ذخیره و یا تخلیهآب در خاک را محاسبه کرد.