سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر رودباری – دکتری مهندسی بهداشت محیط
اکرم کاووسی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

چکیده:

هدف این مطالعه برآورد مقدار استحصال گاز متان از مراکز دفن زباله بردسکن بوسیله نامه LANDGEM جهت استفاده برای ساخت واحدهای تولید برق از زباله می باشد دراین مطالعه ابتدا اطلاعات مربوط به مقدار تولید زباله جمعیت و مشخصات محلدفن جمع آوری شد سپس برآورد جمعیت شهر بردسکن طی درسالهای مختلف دوره طرح با توجه به ضریب رشد انتخابی انجام شد در مرحله آخر عملیات تعیین مقدار ثابت انتشار گاز متان و مقدار پتانسیل تولید متان در محل دفن زباله شهر بردسکن با استفاده از داده های جمع آوری شده در محل ورود اطلاعات به برنامه انجام شد نتایج مطالعه نشان داد که درسالهای ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۵ به ترتیب حدود ۱۲۵ و ۱۴۶ و ۳۲۵ متر مکعب برساعت گاز دراین مرکز دفن تولید خواهد شد همچنین سرعت تولید گاز از سال ۱۴۰۵ با شیب کمتری ادامه خواهد پیدا کرد نتایج بدست آمده از این مطالعه می تواند دربرنامه ریزی های تولید انرژی و سایر کاربردها از گازهای محل دفن و نیز تعیین سهم ایران درانتشار جهانی گازهای گلخانه ای مرتبط با زباله مورد توجه قرارگیرد.