سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر حسین محوی – دکتری مهندسی بهداشت محیط، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکد
علی اکبر رودباری – دانشجوی دکتری بهداشت محیط، عضو هیدت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

چکیده:

گاز متان یکی از مهمترین گازهای گلخانه ای با ارزش سوختی فراوان است که در صورت عدم جمع آوری و راهیابی آن به فضای آزاد و رسیدن مقدار آن به ۵ تا ۱۵ درصد حجم هوا منفجر می گردد . به این دلایل برآورد مقدار انتشار و تولید این گاز از منابع آن بسیار حائز اهمیت است ضمن آنکه اندازه گیری مقدار گاز متان منتشره از اماکن دفن بهداشتی می تواند به تعیین سهم ایران در انتشار جهانی گازهای گلخانه ای کمک کند. هدف از اجرای این مطالعه محاسبه مقدار انتشار گاز متان از مرکز دفن بهداشتی زباله شهر شاهرود با استفاده از برنامه LANDGEM می باشد