سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- گروه مخابرات

چکیده:

معادله فیشر برای بررسی پدیده های مختلفی ماندد سیستم هایی از یون ها و سلول ها و باکتری ها که در میدان الکتریکی خارجی قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله می خواهیم معداله دیفرانسیل حاکم بر تابع چگالی احتمال (PDF) را برای معادله فیشر به دست آوریم.