سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلال سالم – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

انار از جمله محصولات صادراتی استان یزد می باشد و به لحاظ اهمیت اقتصادی آن در اقتصاد کشاورزی شهرستانهای یزد،تفت ،مهریز،اردکان، صدوق و میبد استان یزد و جهت حفظ کمیت و کیفیت این محصول محاسبه مزیت نسبی تولید محصول ضروری است در این تحقیق بااستفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای مزیت نسبی تولید انار در استان یزد با معیار هزینه منابع داخلیDRC) برآورد شده است . از طریق بکارگیری این روش، می توان هزینه فرصت منابع صرف ه جویی شده را با هزینه حداقل بدست آمده از هر واحد ارز خارجی، برآورد نمود این معیار کارایی تولید داخلی را نسبت به بازار بین المللی اندازه گیری می نماید و در حقیقت نشان می دهد که آیا هزینه ها یا منافع اجتماعی در تولید یک کالا، بیشتر از هزینه واردات آن است؟ د ر نتیجه ضریبDRC می تواند بعنوان معیار اندازه گیری مزیت نسبی تولید یک کالا مورد استفاده قرار گیرد ..بر اساس نتایج تحقیق تولید انار در استان یزد در سال ۱۳۸۸ علی رغم تنگناهای موجود در زمینه تولید دارای مزیت نسبی است