سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حبیب پورلداری – مربی دانشگاه شهید ستاری
محمد پورجعفرقلی – مربی دانشگاه شهید ستاری

چکیده:

یک مدل طیفی توربولانس با استفاده از داده های هواشناسی برای یک سایت زمینی بدست آمد از روی داده های دما و سرعت درحوزه زمان پس میانیابی مقادیر میانگین سرعت ودما تعیین شده و با استفاده ازروابط تئوریک مدل طیفی برای سرعت طولی و عرضی ارایه گردید.