سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد احمدی کمرپشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، جویبار، ایران،
آرش عابدی – موسسه آموزش عالی روزبهان ساری، گروه برق، ساری، ایران،
مهدی عیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

چکیده:

بخشی از قانون جدید برق درکشورهای مختلف جهان درحال اجرا شدن است قانون جدید به نقش بازارهای رقابتی برای تهیه و حمایت خدمات جانبی تاکید می کند ازجمله این سرویس های جانبی می توان به تولید توان راکتیو و کنترل ولتاژ شبکه انتقال که به موجب آن ها قابلیت اطمینان سیستم تضمین میگردد اشاره نمود هدف این مقاله دو بخش دارد سرویسهای تولید توان راکتیو و کنترل ولتاژ که خود امروزه به دو بخش تقسیم می شوند بخش اول مدیریت پروفیل ولتاژ و ارسال توان راکتیو و بخش دوم تنظیم ولتاژ همچنین قیمت حدی ما به التفاوت پیشنهاد شده است که به موجب آن قاعده کلی اجرا تولید کنندگان و حمایت مصرف کنندگان این سرویسها روشن می شود دراین مقاله به محاسبه قیمت توان راکتیو درمحیطهای تجدید ساختاریافته با روش OPF، می پردازیم