سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد قاسم زاده – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر_دانشگاه یزد
محمدرضا زارع – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر_دانشگاه یزد

چکیده:

قابلیت اطمینان شبکه دارای اهمیت ویژه ای می باشد نمودار تصمیمدودویی BDD یک ساختمان داده مدرن است که درسالهای اخیر بطور موفقیت آمیزی درمباحث مختلف علوم و مهندسی کامپیوتر به کارگرفته شده است در این مقاله نشان میدهیم چگونه می توان این ساختمان داده را به منظور محاسبه قابلیت اطمینان شبکه به طور کارآمد به کارگرفت با روش تجزیه شبکه و با استفاده از BDD قابلیت اطمینان شبکه K-terminal محاسبه می شود دراین روش از مفهوم پارتیشن برای نمایش نودها درگراف شبکه استفاده می کنیم که منجر به ادغام زیرگرافهایمشابه درساختمان داده نمودار تصمیم دودویی بصورتکارا می گردد ادغام زیرگرافهای مشابه از م حاسبات تکراری جلوگیری به عمل آورده و درنتیجه مرتبه زمانی را کاهش میدهد نمونه ها و آزمایشات صورت گرفته نشان دهنده کارایی این روش می باشد.