سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فربد فرح بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دز
محمدسیروس پاکباز – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
محمود مشعل – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

سدسازی هم اکنون به یکی از ویژه ترین جلوه گاه های هنر و تخصص مهندسان و مجریان طرح های عمرانی کشورمان تبدیل شده و سد مارون که یکی از بزرگترین سدهای خاکی – سنگریز های ایران است،جزو اولین تجربه های کاملاً داخلی طراحی و اجرای اینگونه سدها بوده است .این سد، با ارتفاع ۱۷۶ متر و ۱ میلیارد متر مکعب در سال های دهه ۶۰ و ۷۰ احداث شده است. از آنجایی که این سد جزو / حجم مخزن ۲۵اولین تجربه های خودکفایی ایرانیان در طراحی و ساخت چنین پروژه هایی بوده است، تحلیل مجدد و بررسی پارامترهای پایداری و مقاومتی آن می تواند در تحلیل بهتر اینگونه پروژه ها و همچنین پیش بینیوقایعی که هنوز برای این سد رخ نداده است، مفید و برای جامعه مهندسی کشور جالب توجه باشد.در این پروژه سد خاکی مارون به عنوان یک مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر فشار آب حفره ای در ترازهای ۴ ،۴۹۰۵۰۸ نسبت به سطح آزاد دریا در نرم افزارPlaxisبا نرم افزارSeep/w با یکدیگر مقایسه شده است.