سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حمیصی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسیمکانیک گروه مهند
محمد شرعیات –

چکیده:

نانولوله های کربنی به عنوان یکی از عناصر پایه فناوری نانو از جایگاه ممتاز و کاربردهای فراوانی برخوردار است همسو با گرایش اخیر محققان شبیه سازی نانولوله های کربنی دراین مقاله بصورت مدل پیوسته پوسته استوانه ای جدار نازک انجام پذیرفته است تا زمان محاسبات کاهشو دقت آنها افزایش یابند معادلات حاکم برنانولوله های کربنی چندلایه از طریق تئوری الاستیسیته استخراج گردیدها ند و محاسبات با تکنیک گلرکین از روشهای متداول اجزای محدود انجام پذیرفته و مراحل عددی توسط نرم افزار Matlab برنامه ریزی شده است درنهایت مقادیر فرکانس ارتعاشی شعاعی بدست آورده شده با داده های تجربی موجود در مقالات مقایسه و صحه گذاری گردیده اند خطای بسیار کم روش عددیمورد مطالعه دراین مقاله پژوهشگران را درپیش بینی رفتار ارتعاشی نانولوله ها یاری میدهد.