سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر
سیدمحمد عبداللهی دمنه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر
صغری مهدیان نصب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر
جواد حدادنیا – دکتری مهندسی برق

چکیده:

با گسترش روزافزون استفاده از کامپیوتر در مراکز تحقیقاتی و شرکت های تجاری نیاز به پردازش سریعتر افزایش یافته است امروزه پردازش موازی نقش بسیار جدی در مرتفع سازی این نیاز ایفا می کند بسیاری از الگوریتم های موازی کارا با تبدیل الگوریتم های ترتیبی کارا به حالت موازی بدست آمده اند اما برای پیشرفت روشهای طراحی الگوریتم موازی می توان انتظار داشت که برای بسیاری از مسائل در همان ابتدای امر الگوریتمی موازی و کارا طراحی کرد فاکتوریل یک عدد طبیعی را می توان از طریق الگوریتم های مختلف مانند الگوریتم Recursive محاسبه نمود همچنینمی توان با استفاده از قابلیت های الگوریتم موازی تابع مورد نظر را محاسبه نمود با توجه به اهمیت محاسبه فاکتوریل در علوم مختلف دراین مقاله به ارزیابی کارایی روش محاسبه فاکتوریل اعداد بزرگ با استفاده از رویکرد پردازش موازی و به کار بردن دو متد MPIوOpenmp همچنین مقایسه با الگوریتم های سریال پرداخته شده است.